[mascotte]

Asterisk

Asterisk, het E-magazine van de vereniging Big Ben Club, verschijnt tien keer per jaar. Voor leden verkrijgbaar via deze web site of toegestuurd via Aconet of e-mail.

Bij gelegenheid van de RISC OS eXperience wordt er ook een gedrukte uitgave uitgebracht.

Vrij beschikbaar zijn de uitgaven die meer dan één jaar ouder zijn dan de actuele jaargang.

Het figuurtje werd vervaardigd door Stichting Creatief Beeldwerk, met gebruik van de applicatie Artworks en een Acorn RiscPC.

[*asterisk*] De naam "Asterisk" is afgeleid van het teken * dat, onder het RISC OS besturingssysteem, aan elke 'command- line'-opdracht vooraf gaat.U wilt :  

inhoud laatste nummer kennen

on-line lezen / ophalen - - LET OP, alleen voor leden

naar oude nummers

Wat staat er in het laatste nummer? 36e jaargang nummer 6
uitgave van juni 2018
©2018 - ISSN 1380 - 9172

Uw bijdrage voor het volgende nummer:

De september-editie, jaargang 36 nr. 7. U kunt uw bijdrage t/m zondag 2 september 2018 insturen.
Alle kopij is van harte welkom. Inzending kopij per e-mail naar
briefje <asterisk (at) bigbenclub (dot) nl>