[mascotte]

Asterisk

Asterisk, het E-magazine van de vereniging Big Ben Club, verschijnt tien keer per jaar. Voor leden verkrijgbaar via deze website of toegestuurd per e-mail.

Bij gelegenheid van de RISC OS eXperience wordt ook een gedrukte uitgave uitgebracht.

Alle uitgaven, ook als ze ouder zijn dan de lopende jaargang, zijn via deze website alleen voor leden beschikbaar.

Het figuurtje werd vervaardigd door Stichting Creatief Beeldwerk, met gebruik van de applicatie Artworks en een Acorn RiscPC.

[*asterisk*] De naam "Asterisk" is afgeleid van het teken * dat, onder het RISC OS besturingssysteem, aan elke 'command- line'-opdracht vooraf gaat.U wilt :  

overzicht van inhoud nieuwste nummer

Alleen voor leden: online lezen / ophalen
Alleen voor leden: naar oude nummers

Wat staat er in het laatste nummer? 37e jaargang nummer 5
uitgave van juni 2019
©2019 - ISSN 1380 - 9172

Uw bijdrage voor het volgende nummer:

De september-editie, jaargang 37 nr. 6. U kunt uw bijdrage t/m zondag 15 september 2019 insturen.
Inzending kopij per e-mail naar
briefje <asterisk (at) bigbenclub (dot) nl>