[mascotte]

Asterisk

Asterisk, het E-magazine van de vereniging Big Ben Club, verschijnt tien keer per jaar. Voor leden verkrijgbaar via deze web site of toegestuurd via Aconet of e-mail. Bij gelegenheid van de
RISC OS eXperience wordt er ook een gedrukte uitgave uitgebracht.
Vrij beschikbaar zijn de uitgaven die meer dan één jaar ouder dan de actuele jaargang zijn.

Het figuurtje werd vervaardigd door Henk Huinen, Stichting Creatief Beeldwerk, met gebruik van de applicatie Artworks en een Acorn RiscPC. Ook de Acorn Expo posters zijn van zijn hand, evenals de welbekende Flame Red Mini en Iron Horse.

De redactie van het blad is momenteel in handen van Arjan Bokx.

[*asterisk*] De naam "Asterisk" is afgeleid van het teken * dat, onder het RISC OS besturingssysteem, aan elke 'command- line'-opdracht vooraf gaat.U wilt :  

inhoud laatste nummer kennen

on-line lezen / ophalen LET OP: alleen voor leden

naar oude nummers

Wat staat er in het laatste nummer? 36e jaargang nummer 3
uitgave van maart 2018
©2018 - ISSN 1380 - 9172

Uw bijdrage voor het volgende nummer:

De april-editie, jaargang 36 nr. 4
uw kopij graag vóór zondag 8 april 2018 insturen.

Alle kopij is van harte welkom.

Inzending kopij per e-mail naar: briefje <asterisk at bigbenclub dot nl>