Route naar Wijkcentrum
De Kouwe, Vogelweide, in Drachten

Drachten is een plaats die ingeklemd ligt tussen 3 wegen: de snelweg N31 van noordwest naar zuidoost, vanaf Leeuwarden; de A7 van Groningen naar Heerenveen, van noordoost naar zuidwest, en een weg die beide aan de westkant verbindt in noord-zuid richting. De toegangen liggen op de 3 punten van de driehoek.

Vanaf de A7 zijn er twee toegangen

De eerste: in het zuidwesten is er afslag De Haven; vanuit richting Groningen is dit de 2e afslag en is gemakkelijk te missen na de eerste bij Azeven, maar de bestemming is wel het makkelijkst te vinden via deze toegang.
Men rijdt vanaf de afslag noordwaarts tot een rotonde die wordt overspannen door een fietsbrug. Neem de eerste afrit van de rotonde, rechtsaf, je zit nu op de Eikesingel.
Bij de volgende rotonde (verpleeghuis Bertilla) rechtdoor; volg de weg die een bocht naar links maakt, rechts komt het ziekenhuis voorbij; ga rechtdoor bij de kruising waar je schuin linksvoor een wit woonhuis ziet. Nu op Zuiderdwarsstraat. Naam verandert in Noorderdwarsstraat. Circa 1 km vanaf het witte huis is er links een benzinestation Van den Belt, sla hiervoorbij linksaf, dit is de Geelgorsstraat. Neem de derde afslag links (dit is een weg die ook rechts doorloopt). Het lage gebouwtje aan deze Vogelweide is De Kouwe.

De tweede toegang (Z-O) aan de A7 is afslag Azeven. Vanaf Groningen hier rechts afslaan naar oprit N31, houd steeds rechts aan en sla aan het eind van de afrit rechtsaf, de Ureterpvallaat op. Je passeert rechts twee hoge flats en een timmerdorp. Passeer twee rotondes rechtdoor, maar ga met het meeste verkeer linksaf op een rotonde waar je ietwat links voor je een school CSG Liudger ziet. Nu zit je op de Splitting. Deze weg is momenteel opgebroken, voorzichtig rijden. Volg de flauwe bocht naar rechts, rijd steeds door tot je rechts voor je een wit huis ziet, sla daarvoor rechtsaf. Je zit nu op de Zuiderdwarsstraat. Volg deze tot benzinestation Van den Belt, ervoorbij linksaf, 3e afslag naar links en je bent bij De Kouwe.

Vanaf Leeuwarden N31

Je kunt helemaal doorrijden tot je bij afslagen naar A7 Groningen/Heerenveen komt, neem daarvoor de afrit naar rechts en je zit op de Ureterpvallaat. Rij net zo langs de Splitting, het witte huis en Zuider/Noorderdwarsstraat als hierboven uit richting Groningen.

Je kunt ook eerder op de N31 de afslag naar Opende/Drachten Noord nemen; je komt op de Noorderhogeweg. Deze kun je helemaal afrijden tot je op de rotonde met-de-fietsbrug-eroverheen komt; neem daar de derde afslag (linksaf) naar de Eikesingel; volg de weg verder zoals beschreven bij binnenkomst via afslag De Haven: steeds rechtdoor tot benzinestation, linksaf, 3e afslag links.

Vanaf de N31 kun je desgewenst ook dezelfde afslag Opende/Drachten nemen als hierboven maar reeds bij de eerste rotonde op de Noorderhogeweg linksaf gaan. De weg heet hier eerst Nijtap, dan Folgeren, dan Het Noord. Eerste rotonde rechtdoor; bij de tweede (bij een Jumbo winkel die je aan je rechterhand moet houden) linksaf. Ringweg. Ga bij de eerste rotonde rechtdoor en rijd door tot je niet verder kunt; neem de bocht naar rechts. Dit is de Noorderdwarsstraat, op zeker moment zie je rechts benzinestation Van den Belt, sla daarvoor al rechtsaf, op de derde afslag in de Geelgorsstraat linksaf. Buurtcentrum De Kouwe is in deze straat.

Met de bus naar Drachten centrum

Vanaf Knobelsdorffplein is het krap een half uur lopen. Ga in de richting van de parkeergarage, houd rechts aan, rond de hoek van de garage, noordwaarts. Houd rotonde, en (Reiding)parkje rechts van je. Loop deze straat De Drift in, links passeren een winkelcentrum, een ondergrondse parkeergarage, woonhuizen, een oude kerk.
Steek bij Kappersaccessoires de kruising met de uitgaansgelegenheden over, ga rechtdoor, straatnaam verandert in Torenstraat, passeer Vogelzang en Van Haersmasingel, tot je uiteindelijk bij een school rechts komt, met een grasveld vol speeltoestellen. Sla hier rechtsaf, dit is de Geelgorsstraat. Passeer kruising met Lijsterstraat. Uiteindelijk zie je aan de rechterkant in de Vogelweide het lage gebouwtje De Kouwe.
.