Algemene informatie

BBC Micro uil De Big Ben Club werd opgericht op 15 april 1983 als "BBC Gebruikers Club", later gewijzigd in "Vereniging van gebruikers van Acorn computers -- Big Ben Club".

De naam Big Ben Club verwijst naar de BBC Microcomputer die in 1982 door Acorn werd uitgebracht na het winnen van een 'wedstrijd', uitgeroepen door de British Broadcasting Corporation "BBC".
Inzet was een reeks educatieve uitzendingen waarbij een computer zou worden gebruikt.
De winnaar, Acorn, mocht aan hun computer de naam van de omroep geven, zo ontstond de BBC Micro (1982).
Eerder maakte Acorn de Acorn Atom (1980).
Later werden door Acorn andere machines uitgebracht zoals de Acorn Electron en de BBC Master (1986), met verfijningen op de oorspronkelijke "Beeb "

Archimedes logo Acorn paste voor hun eerste Desktop computer RISC - Reduced Instruction Set Computer - processor technologie toe; al in 1987 bracht Acorn computers uit, gebaseerd op de Acorn RISC Machine en met en door Acorn ontworpen 32-bits RISC-microprocessor. Acorn volgde de naam ARM en werd "Advanced RISC Machines". Onder de naam Archimedes werden vanaf 1987 de A310, A440 en A540 uitgebracht, vanaf 1989 gevolgd door de A3000 (BBC Micro) A4000 en A5000, de ervan afgeleide A4 NoteBook, en de voor onderwijs bedoelde A3010 en A3020. ARM logo
Acorn zette een nieuwe standaard met de Acorn RiscPC, vanaf 1994 gevolgd door de A7000, A7000+, StrongARM RiscPC (vanaf 1996) en Kinetic SA Risc PC (vanaf 1999). RPC logo

Acorn - de opvolger van de Risc PC: de Phoebe - was klaar voor productie - beëingde haar activiteiten oktober 1998. Door gebruikers, ontwikkelaars en dealers werd het besturings-systeem RISC OS gered; RISCOS Ltd stelde zich ten doel, om het besturings-systeem (in licentie van Pace Plc) verder te ontwikkelen voor desktop computers en andere toepassingen. In juli 99 kwam versie RISC OS 4 in ROM uit. Via het "RISC OS Select Scheme" (een vorm van abonnement), kunnen v.4.0x gebruikers zich verzekeren van verdere updates/upgrades van RISC OS.

> Castle Technology Ltd nam de distributie en later ook de productie van de A7000+ en RiscPC machines over van Acorn. Eind 2002 kwam Castle met een 32-bit RISC OS 5 machine, de Iyonix, met Intel XScale processor. In juli 2003 nam Castle de eigendomsrechten op RICS OS over van Pace Technology Plc. Castle stopte op 11 november 2003 de productie van de RiscPC en Kinetic RiscPC.

Meer bedrijven hebben zich - met wisselend succes - bezig gehouden met het uitbrengen van computers op bais van het RISC OS besturingssysteem. MiccroDigital bracht de Mico en de Omega uit. RiscStation werkte aan de S7500. Zo was er de Slym, een NC [Network Computer] van CUMANA Canon Computing. En Explan ontwikkelde specifiek voor de 3e wereld landen de Solo, een zeer zuinige - 12W! - transporteerbare desktop computer; deze werkt op zonne-energie.


Vereniging Big Ben Club

"de bevordering en de ontwikkeling van de kennis en kunde, van de leden, van [Acorn] computers, rand- en andere apparatuur".
Dat is de doelstelling van onze vereniging, zoals vastgelegd in haar statuten. Door het organiseren van bijeenkomsten, lezingen, cursussen, excursies, en door het uitgeven van publicaties.

Het hart van de vereniging zijn de zes regio's, over Nederland verspreid, waarvan leden elkaar meestal maandelijks kunnen treffen. Op de bijeenkomsten wisselen de leden ideeën uit, kan door leden vervaardigde software worden gecopieerd en helpt men elkaar bij het oplossen van problemen in de sfeer van hardware en software. Elke regio kent een eigen bestuur, een vaste contactpersoon en vertegenwoordiger in het overleg van de Raad van Afgevaardigden, het hoogste besluitvormde orgaan van de vereniging.

Binnen de vereniging houden werkgroepen zich bezig met specifieke opdrachten.

Het digitale tijdschrift Asterisk verschijnt tien maal per jaar. Leden kunnen ervaringen en (nieuws over) nieuwe ontwikkelingen uitwisselen, programmatuur en apparatuur, en een goed gebruik ervan, worden besproken.

De RISC OS eXperience Show. Onder deze naam organiseert de vereniging ieder jaar haar landelijke dag; regio's en werkgroepen, verenigingen en bedrijven uit binnen- en buitenland kunnen zich hier presenteren aan een groter publiek.


Gebruikers van de Acorn Atom computer

Gebruikers van Atom computers zijn verenigd in "Acorn Atom Computer Club Limburg". Meer informatie bij Regio Oost.